Парадак асабістага прыёму грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных асоб

Парадак асабістага прыёму грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных асоб

У Нацыянальным статыстычным камітэце Рэспублікі Беларусь праводзіцца асабісты прыём грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных асоб (далей – асабісты прыём).

Асабісты прыём у Нацыянальным статыстычным камітэце Рэспублікі Беларусь праводзіцца з мэтай падтрымкі непасрэдных кантактаў з насельніцтвам. Ён дазваляе кіраўніцтву Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь мець непасрэдную інфармацыю пра патрэбы і клопаты насельніцтва, знаёміцца з рэальным становішчам спраў, бачыць вынікі дзейнасці Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь.

Папярэдні запіс на асабісты прыём да кіраўніцтва Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь вядзецца па тэлефоне 378-52-00 (Іванова Марына Яўгенаўна).

Парадак разгляду зваротаў, якія паступілі ў ходзе асабістага прыёму

Пры вусным звароце заяўнік павінен прад'явіць дакумент, які можа засведчыць яго асобу. Прадстаўнікі заяўнікаў павінны прад'явіць таксама дакументы, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.

Службовыя асобы Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь, якія праводзяць асабісты прыём, не маюць права адмовіць у асабістым прыёме пры звароце па пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь, за выключэннем выпадкаў, калі заяўніку падчас асабістага прыёму ўжо быў дадзены вычарпальны адказ на пытанні, якія яго цікавяць, альбо калі ліставанне з гэтым заяўнікам па такіх пытаннях было спынена.

Калі вырашэнне пытанняў, выкладзеных падчас асабістага прыёму, не адносіцца да кампетэнцыі Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь, адпаведныя службовыя асобы не разглядаюць зварот па сутнасці, а тлумачаць, у якую арганізацыю трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у звароце.

Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму Старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь асабісты прыём праводзіць асоба, якая выконвае яго абавязкі. Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму іншай службовай асобы, якая праводзiць асабісты прыём, Старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь павінен забяспечыць своечасовае і належнае выкананне функцый часова адсутнай службовай асобы іншай службовай асобай.

Калі на дзень асабістага прыёму прыпадае дзяржаўнае свята альбо святочны дзень, аб'яўлены Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь непрацоўным, дзень асабістага прыёму пераносіцца на наступны за ім працоўны дзень.

Пры правядзенні асабістага прыёму па рашэнні Старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь могуць ужывацца тэхнічныя сродкі (аўдыё- і відэазапіс, кіна- і фотаздымка), пра што заяўніку трэба паведаміць да пачатку асабістага прыёму.

Калі для вырашэння пытання, якое было выкладзена ў вусным звароце і адносіцца да кампетэнцыі Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь патрабуюцца дадатковае вывучэнне і праверка, зварот састаўляецца заяўнікам у пісьмовай форме і падлягае разгляду ў парадку, усталяваным для пісьмовых зваротаў.

Вусныя звароты лічацца разгледжанымі па сутнасці, калі вырашаны ўсе выкладзеныя ў іх пытанні, прыняты належныя меры па абароне, забеспячэнню рэалізацыі, аднаўленню правоў, свабод і (альбо) законных інтарэсаў заяўнікаў і адказы абвешчаны заяўнікам падчас асабістага прыёму, на якім былі выкладзены вусныя звароты.

Вусныя звароты могуць быць пакінуты без разгляду па сутнасці, калі:

 • не прад'яўлены дакументы, якія могуць засведчыць асобу заяўнікаў, іх прадстаўнікоў, а таксама дакументы, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы прадстаўнікоў заяўнікаў;

 • у зваротах ёсць пытанні, вырашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь;

 • заяўніку падчас асабістага прыёму ўжо быў дадзены вычарпальны адказ на пытанні, якія яго цікавяць, альбо ліставанне з гэтым заяўнікам па такіх пытаннях было спынена;

 • заяўнік падчас асабістага прыёму дапускае ўжыванне нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў.

 • Рашэнне аб пакіданні вуснага звароту, выкладзенага падчас асабістага прыёму, без разгляду па сутнасці аб'яўляецца заяўніку падчас гэтага прыёму службовай асобай, якая праводзіць асабісты прыём, з указаннем прычын прыняцця такога рашэння.

Правы і абавязкі заяўнікаў

Заяўнікі маюць права:

 • падаваць звароты, выкладаць доказы службовай асобе, якая праводзіць асабісты прыём;

 • знаёміцца з матэрыяламі, якія непасрэдна адносяцца да разгляду зваротаў, калі гэта не закранае правы, свабоды і (альбо) законныя інтарэсы іншых асоб і ў матэрыялах гэтых не ўтрымліваюцца звесткі, якія з’яўляюцца дзяржаўнымі сакрэтамі, камерцыйнымі і (альбо) iншымі таямніцамі, якія ахоўваюцца законам;
 • падаваць дадатковыя дакументы і (альбо) звесткі альбо звяртацца з просьбай пра іх патрабаванне ў выпадку, калі патрабаванне такіх дакументаў і (альбо) звестак не закранае правы, свабоды і (альбо) законныя інтарэсы іншых асоб і ў іх не ўтрымліваюцца звесткі, якія з’яўляюцца дзяржаўнымі сакрэтамі, камерцыйнымі і (альбо) iншымі таямніцамі, якія ахоўваюцца законам;
 • адазваць свой зварот да разгляду яго па сутнасці;

 • атрымліваць адказы на звароты;
 • абскардзіць ва ўсталяваным парадку адказы на звароты і рашэнні пра пакіданне зваротаў без разгляду па сутнасці;
 • ажыццяўляць iншыя правы, прадугледжаныя Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб" і іншымі актамі заканадаўства.
 • Заяўнікі абавязаны:
 •  выконваць патрабаванні Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года "Пра звароты грамадзян і юрыдычных асоб";
 • ветліва ставіцца да работнікаў Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь, не дапускаць ужывання нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў;
 •  своечасова інфармаваць пра змену свайго месца жыхарства (месца знаходжання) альбо месца знаходжання ў перыяд разгляду звароту;
 • выконваць iншыя абавязкi, прадугледжаныя Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года "Пра звароты грамадзян і юрыдычных асоб" і іншымі актамі заканадаўства.

Абавязкі Нацыянальнага статыстычнага камітэта

Рэспублікі Беларусь

Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь абавязаны:

 • забяспечваць уважлівае, адказнае, добразычлівае стаўленне да заяўнікаў;

 • не дапускаць фармалізму, бюракратызму, цяганіны, прадузятых, нетактоўных паводзінаў, грубасці і непавагі да заяўнікаў;
 • прымаць меры для поўнага, аб'ектыўнага, усебаковага і своечасовага разгляду зваротаў;
 • прымаць законныя і абгрунтаваныя рашэнні;
 • інфармаваць заяўнікаў пра рашэнні, прынятыя па выніках разгляду зваротаў;
 • прымаць у межах сваёй кампетэнцыі меры па аднаўленні парушаных правоў, свабод і (альбо) законных інтарэсаў заяўнікаў;
 • забяспечваць кантроль за выкананнем рашэнняў, прынятых па зваротах;
 • вырашаць ва ўсталяваным парадку пытанні пра прыцягненне да адказнасці асоб, па віне якіх дапушчана парушэнне правоў, свабод і (альбо) законных інтарэсаў заяўнікаў; 
 • тлумачыць заяўнікам парадак абскарджання адказаў на звароты і рашэнняў пра пакіданне зваротаў без разгляду па сутнасці;
 • выконваць iншыя абавязкi, прадугледжаныя Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года "Пра звароты грамадзян і юрыдычных асоб" і іншымі актамі заканадаўства.

Версія для друку
220070, г. Мінск, Партызанскі праспект, 12
Эл. пошта: belstat@belstat.gov.by
Белстат у Facebook https://www.facebook.com/belstat і Twitter https://twitter.com/belstat_by